Raadiosaadete sari "Euroopa Liit" raadios Kadi

24.09.2013: Kultuur kui ühendav lüli Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.
Saatekülaliseks Kristiina Ojuland, Euroopa Parlamendi saadik

26.09.2013: EL majanduse hetkeseis ja arengud, Euroopa Liidu laienemine ja selle mõjud Eestile.
Saatekülaliseks Aivar Sõrm, majandusanalüütik

27.09.2013: Maailma Terviseorganisatsiooni roll terviseedenduslikus liikumises Euroopa Liidus, Kuressaares ja teiste Eesti tervislike linnade tegevuses.
Saatekülaliseks Anu Vares, Eesti tervislike linnade Liidu esindaja Maailma Terviseorganisatsiooni konverentsil

6.11.2013: Laevaehitajate võimalustest läbi lüüa Euroopa Liidu turul. Saare Paadi osalemine messil Hansa Boat.
Saatekülaliseks Peeter Sääsk, Saare Paat OÜ tegevjuht

11.11.2013: B7 roll Saare maakonna arengus ja suhetes Euroopa Liiduga.
Saatekülaliseks Jaan Leivategija, maasekretär.

14.11.2013: Euroopa Liidu eelarve. Idanaabruspoliitika Ukraina suunas.
Saatekülaliseks Tunne Kelam, Euroopa Parlamendi saadik

15.11.2013: Eesti esinduse ja Euroopa Liidu maja tegevus ja ülesanded Euroopa Liidu poliitika tutvustamisel Eesti elanikele.
Saatekülaliseks Hannes Rumm, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht.

18.11.2013: Hariduskoostöö projektid ja Euroopa kutsehariduse kogemuste kasutamine.
Saatekülaliseks Maila Juns-Veldre, Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja

25.11.2013: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostöö; SA Archimedes tunnustus panuse eest Kuressaare Ametikoolile rahvusvahelise koostöö edendamisse.
Saatekülaliseks Sirje Ellermaa, Kuressaare Ametikooli arendusdirektor

26.11.2013: Euroopa Liidu tootjate koostöö ja ühine turundustegevus ida suunal Enerpointi näitel.
Saatekülaliseks Eerik Keerberg, Enerpoint Saare OÜ tegevjuht

Eesti kümme aastat Euroopa Liidus, sõnavõtt Euroopa Päeva puhul.
Saatekülaliseks Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi President

Euroopa Parlamendi valimiste olulisus Eesti riigi ja tavakodaniku seisukohast, Eesti saavutused ja väljakutsed EU-s.
Saatekülaliseks Riivo Sinijärv, Eesti EU Liikumise juhataja ja nõukogu esimees.

Eestist valitud EU Parlamendi saadikute senine tegevus Euroopa Parlamendis ja uute valitavate saadikute eesseisvad ülesanded. Juhan Parts, Riigikogu liige

Eesti saadikute võimalused Euroopa ja Eesti ees seisvate probleemide lahendamisel.
Saatekülaliseks Tunne Kelam, Euroopa Parlamendi kahe koosseisu liige, tagasivalitud saadikukandidaat

Hinnang Euroopa Parlamendi valimistulemustele, EU Parlamendi liikme tööalased kordaminekud kahe koosseisu vältel.
Saatekülaliseks Siiri Oviir, EU Parlamendi liige, saadikukarjääri lõpetav Eesti poliitik

Eestist valitud parlamendisaadiku võimalused riigi huvide kaitseks EU Parlamendis.
Saatekülaliseks Marianne Mikko, EU Parlamendi liikmekandidaat

Euroopa Parlamendi valimiste käik Saare maakonnas, Hinnang valimisaktiivsusele.
Saatekülaliseks Jaan Leivategija, Saare Maavalitsuse maasekretär