Euroveeb

Euroveebi kohduleht:
http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/Avaleht/Uudised/Hinnad_kroonides_ja_eurodes.jsp