Euroopa Liidu tugi ettevõtjatele

Euroopa Komisjoni poolt on algatatud mitmed veebikeskkonnad ja programmid hõlbustamaks väike- ja keskmistele ettevõtetele EL siseturule sisenemist ja seal tegutsemist.

Aadressil http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_et.htm on avatud keskkond Teie Euroopa - teie võimalus. Praktiline teave ettevõtluseks Euroopas.

Aadressil http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_et.html on avatud Siseturu infosüsteem (IMI).

Konkkurentsi ja uuendustegevuse raamprogrammiga (CIP) saab tutvuda  aadressil http://ec.europa.eu/cip/index_et.htm

Aadresssil http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_et.htm avaneb juurdepääs Euroopa Liidu ettevõtluse ühtsetele kontaktpunktidele erinevates liikmesriikides ning saate:

teavet vajalike menetluste kohta, mille peate seoses konkreetse teenuse pakkumisega läbima;

  • korda ajada kõik formaalsused, mis on vajalikud teie äritegevuse alustamiseks (ilma et peaksite paljude riiklike ametiasutustega ükshaaval ühendust võtma);
  • läbida vajalikud etapid Internetis.

Samuti tegutseb aadress http://www.eesti.ee/est/ettevotja