Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

  Lehekülg 2/53  > >>
 

17.05.2017
Saadikud soovivad vähendada toidu raiskamist ELis poole võrra 2030. aastaks, kutsudes Euroopa Komisjoni üles eemaldama kehtivad piirangud toidu annetamisele ja tooma selgust siltide “parim enne” ja “kõlblik kuni” osas.
25.04.2017
Euroopa päeva tähistamine Hiiumaal toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga, Suuremõisa lossiga ja Lossibutiigiga. Päeva korraldaja on Europe Direct Hiiumaa ja Saaremaa teabekeskus.
06.04.2017
Euroopa Parlament kiitis neljapäeval heaks ELi Nõukogu ja EP vahel saavutatud kokkuleppe Ukraina kodanike viisanõudest vabastamise kohta ELi reisimisel.
06.04.2017
Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsub Euroopa Parlament Venemaa ametivõime üles vabastama opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi ja teised kinnipeetud meeleavaldajad.
06.04.2017
Neljapäeval toimunud hääletusel eemaldasid saadikud viimase takistuse rändlustasude kaotamiseks.
06.04.2017
Kolmapäeval andsid saadikud oma toetuse reeglitele, et tõhustada meditsiiniseadmete jälgitavust ja nende vastavust ELi ohutusreeglitele. Saadikud kiitsid heaks ka ettepanekud tõhustada teabe ja eetikanõudeid diagnostiliste meditsiiniseadmete nagu näiteks rasedus- ja DNA testide, kasutamise puhul.
05.04.2017
Kolmapäeval kiitis Euroopa Parlament suure häälteenamusega (516 poolt, 133 vastu, 50 erapooletut) heaks resolutsiooni, milles reastati ametlikult Euroopa Parlamendi põhimõtted ja tingimused Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmiseks Euroopa Parlamendi poolt.
05.04.2017
Euroopa Liit ja Ühendkuningriik alustavad peagi kõnelusi, et panna paika uued suhted. Igasugusele kokkuleppele peab kinnituse andma Euroopa Parlament. Saadikute poolt läbirääkimiste käigule seatavad tingimused on täiskogul arutelul ja hääletusel kolmapäeval, 5. aprillil. Parlament seisab selle eest, et kõnelustel tuleb eelkõige silmas pidada kodanike huve. ELi kodanike õigustest teeb ülevaate videolõik.
05.04.2017
Asjaolu, et diiselautode lämmastikoksiidide heitkogused on palju kõrgemad reaalsetes sõidutingimustes kui laboritestides, oli ELi riikidele ja Euroopa Komisjonile teada enam kui 10 aastat. Nüüd peaksid nad kiiresti tegutsema, et parandada sõidukite heitkoguste testimist, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud hääletasid samuti muudatusi ELi sõidukite tüübikinnitusreeglitesse, et tõhustada sõidukite ohutuse ja keskkonnanõuetele vastavuse teste.
17.03.2017
Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt on kliimamuutused suurendanud keskkonna- ja julgeolekualaseid väljakutseid Arktikas, sest  sulava jää tõttu avanevad uued meresõiduteed ning muutuvad kättesaadavaks uued kalapüügipiirkonnad ja loodusvarad. Resolutsioonis nõutakse Arktika säilitamist väheste pingetega piirkonnana, selle ökosüsteemi kaitsmist ja nafta puurimise keelamist.
16.03.2017
Kolmapäeval toimunud arutelul esitasid parlamendi fraktsioonide esindajad oma seisukohad möödunud nädalal toimunud Euroopa Ülemkogu tulemuste kohta ja reastasid oma prioriteedid Rooma deklaratsiooni osas, mis keskendub ELi tulevikule. Enamik saadikuid rõhutas, et liikmesriigid peavad andma ELile suuna, mis peab silmas kodanike kõige olulisemaid vajadusi.
16.03.2017
Teisipäeval hääletatud ettepanekute kohaselt tõuseks jäätmete taaskasutuse osakaal tänaselt 44 protsendilt 70 protsendini aastaks 2030. Saadikud soovivad “jäätmepaketi” ettepanekutes piirata ka jäätmete ladestamist 5 protsendini ja vähendada toidujäätmeid tootmis- ja tarneahelas poole võrra aastaks 2030. Vastu võetud muudatused on aluseks  parlamendi läbirääkimisteks  ELi Nõukoguga.
09.03.2017
Kolm kuud pärast seda, kui Euroopa solidaarsuskorpus alustas tegevust ning noored said hakata end registreerima, on solidaarsusprojektides osalemise võimalusi pakkuvate akrediteeritud organisatsioonide jaoks avatud andmebaas, mille kaudu nad saavad otsida potentsiaalseid töötajaid, praktikante ja vabatahtlikke.
17.02.2017
Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani väljendas heameelt selle üle, et täiskogu võttis täna vastu Guy Verhofstadti, Mercedes Bresso, Elmar Broki, Reimer Boge ja Pervenche Beresi kolm raportit, millega alustatakse arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle.
16.02.2017

Kolmapäeval kiitsid saadikud heaks EL - Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu, mille eesmärgiks on edendada kaubavahetust ja investeeringuid.

02.02.2017
Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks ettepaneku anda Gruusia kodanikele õigus ilma viisata Schengeni ala riikidesse reisida.
20.01.2017

Neljapäeval toimunud hääletusel kinnitasid saadikud parlamendi 22 komisjoni koosseisud järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks.

20.01.2017
Kolmapäeval toimuval salajasel hääletusel valivad saadikud parlamendile 14 asepresidenti. Kandidaadid vajavad esimeses kahes voorus absoluutset häälteenamust, et valituks osutuda. Kolmandas voorus osutuvad valituks veel täitmata kohtadele suurima häältearvuga kandidaadid.
20.01.2017

Neljapäeval toimunud hääletusel kinnitasid saadikud parlamendi 22 komisjoni koosseisud järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks.

17.01.2017
Euroopa Parlamendi uue presidendi valimised algasid kuue kandidaadi lühikeste kõnedega, kus kandidaadid reastasid oma mõtted parlamendi juhtimiseks järgmise kahe ja poole aasta jooksul. Guy Verhofstadt (ALDE) taandas oma kandidatuuri enne hääletuse algust.