Uudised

apr 6, 2017

Saadikud kutsuvad üles vabastama Aleksei Navalnõi


Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsub Euroopa Parlament Venemaa ametivõime üles vabastama opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi ja teised kinnipeetud meeleavaldajad.

Saadikud mõistavad resolutsioonis hukka opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi ja sadade teiste protestimeeleavaldajate kinnipidamise 26. märtsil 2017 väidetavalt suurima demonstratsiooni ajal pärast 2011. ja 2012. aastal toimunud Kremli-vastaseid meeleavaldusi.

Saadikud kutsuvad Venemaa ametiasutusi üles viivitamata vabastama Aleksei Navalnõi ja kõik rahumeelsed meeleavaldajad, ajakirjanikud ja aktivistid ja tühistama poliitiliselt motiveeritud karistused ning austama õigust arvamust avaldada ja rahumeelselt koguneda.

Aleksei Navalnõi algatusel korraldatud korruptsioonivastastel demonstratsioonidel osales 33 000 kuni 93 000 inimest enam kui 80 linnas. Parlament avaldab resolutsioonis toetust Navalnõi algatusele võidelda korruptsiooniga ja mõistab hukka “pidevad katsed teda vaigistada”. Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles võtma süstemaatiliselt meetmeid kõikide rahapesu katsete või ebaseadusliku vara vastu ELis.

Saadikud on seisukohal, et arvukad kohtuprotsessid ja kohtumenetlused opositsiooni liikmete ja valitsusväliste organisatsioonide vastu on viimaste aastate jooksul seadnud kahtluse alla Venemaa Föderatsiooni kohtuorganite sõltumatuse ja erapooletuse.

Resolutsioonis kutsutakse Venemaa ametivõime üles lõpetama poliitiliste oponentide, ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate tagakiusamine, tagama neile seaduse piires takistamatult tegutsemine ning austama rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi ja õigusriigi põhimõtet.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon