Uudised

jaan 20, 2017

Parlament kinnitas komisjonide koosseisud


Neljapäeval toimunud hääletusel kinnitasid saadikud parlamendi 22 komisjoni koosseisud järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks.

Erinevatesse fraktsioonidesse kuuluvate saadikute arv komisjonides peegeldab jaotust parlamendis üldiselt.

Jaanuaris toimuvatel komisjonide koosolekutel valib iga komisjon esimehe ja neli aseesimeest.

Eesti saadikud komisjonides:

  • Tunne Kelam: välisjade komisjon ja julgeoleku ja kaitse allkomisjon
  • Marju Lauristin: kodanikuvabaduste- justiits- ja siseasjade komisjon
  • Kaja Kallas: tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjon
  • Urmas Paet: eelarvekomisjon
  • Yana Toom: tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna komisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon, petitsioonikomisjon
  • Indrek Tarand: eelarvekomisjon, eelarve kontrolli komisjon

Jaan Soone
Euroopa Parlamendi pressiteenistus