Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/48  &gt; &gt;&gt;

 

21.05.2015

Pressiteade 21.05.2015

Üha ebastabiilsem ja heitlikum Euroopa Liidu ida- ja lõunanaabruse julgeolekuolukord nõuab, et EL ja liikmesriigid suudaksid uute julgeolekuprobleemidega kiiresti kohaneda ja enam vastutust võtta, leiavad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis. Parlament kutsub liikmesriike üles tõhusamalt ära kasutama olemasolevaid ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vahendeid, parandama kooskõla välis- ja sisejulgeoleku vahendite vahel, tõhustama liikmesriikide vahelist koostööd, et vastu seista terrorismile ja organiseeritud kuritegevusele, parandada küberkaitset ja tegeleda rände küsimustega.

20.05.2015

Pressiteade 20.05.2015

Kolmapäeval andis parlament toetuse eelnõule, mille kohaselt tuleb teave ettevõtete tegelike kasusaavate omanike kohta kanda ELi liikmesriikide registritesse ja peab olema kättesaadav ametiasutustele ja isikutele, kellel on "õigustatud huvi", nagu nt  ajakirjanikud. Uue rahapesu tõkestamise direktiivi eesmärgiks on võitlus rahapesu, maksukuritegude ja terrorismi rahastamisega. Samuti võeti vastu uued reeglid raha ülekandmisel edastatava teabe kohta.

19.05.2015

Pressiteade 19.05.2015

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis reastasid saadikud meetmed patsiendiohutuse parandamiseks, sh kasvava antibiootikumiresistentsuse küsimusega tegelemiseks, kasutades vastutustundlikult tänapäevaseid vahendeid ja toetades innovatsiooni. Saadikud märgivad, et hinnanguliselt 8–12% haiglaravile võetud patsientidest ELis kannatab ravi ajal kõrvalekallete tõttu nagu tervishoiuteenustega seotud nakkused, mida seostatakse ligi 37 000 inimese surmaga ELis ja mis on suur koorem tervishoiuteenuste piiratud eelarvete jaoks.

29.04.2015

Pressiteade 29.04.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni üles hiljemalt 2016. aastal esitama ettepanekud alkohoolsete jookide kalorisisalduse märkimise kohta pakenditele. Resolutsioon kutsub üles vastu võtma uue ELi alkoholistrateegia, mis keskenduks pingutuste tõhustamisele noorte alkoholi tarbimise vähendamiseks ja alkoholijoobes juhtimise ning raseduse ajal alkoholi tarbimise vähendamisele.

29.04.2015

Pressiteade 29.04.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud ELi tegema kõik endast sõltuva, et ära hoida uusi hukkumisi Vahemerel, sealhulgas näiteks suurendades operatsiooni Triton volitusi "otsingu- ja päästeoperatsioonideks ELi tasandil". Saadikud kutsuvad üles kehtestama siduva kvoodi varjupaigataotlejate jaotamiseks kõikide liikmesriikide vahel, suurendama panust ümberasustamisprogrammidesse ja võtma vastu rangemaid meetmeid inimkaubitsejate vastu.

28.04.2015
Pressiteade 28.04.2015

Teisipäeval toimunud hääletusel kiitis parlament heaks ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe, millega sätestatakse piirmäär põllukultuuridest toodetud biokütuste tootmisele ja kiirendatakse alternatiivsetest allikatest toodetud biokütuste kasutamist. Eelnõu eesmärk on põllumajandusmaa biokütuste tootmiseks kasutamise tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside heite vähendamine.
28.04.2015
Pressiteade 28.04.2015 

Teisipäeval täiskogu istungil vastu võetud eelnõu kohaselt peavad ELi liikmesriigid vähendama kõige laialdasemalt levinud ning enim keskkonda saastavate kilekottide kasutamist.
28.04.2015

Pressiteade 28.04.2015

Teisipäeval Euroopa Parlamendi toetuse saanud reeglite kohaselt peavad alates 31. märtsist 2018 kõik sõiduautode ja kergete tarbesõidukite uued sõidukitüübid olema varustatud  eCall-süsteemiga, mis teavitab häirekeskust automaatselt liiklusõnnetuse toimumisest. Liiklusõnnestustes ELis hukkus 2014. aastal 25700 inimest. eCall-süsteem peaks hinnanguliselt võimaldama ära hoida 10 protsenti sellistest surmadest.

15.04.2015

Brüssel, 15.04.2015

Euroopa Komisjon on saatnud Google’ile hoiatuse seoses hinnavõrdlusteenusega Google Shopping ning alustab eraldi ametlikku uurimismenetlust seoses mobiiltelefonide operatsioonisüsteemiga Android. Mõlema puhul on kahtlus, et Google kuritarvitab oma monopoolset seisundit turul ning rikub seeläbi Euroopa Liidu konkurentsieeskirju.

14.04.2015

Brüssel, 14.04.2015

Euroopa Komisjon ja Euroopa valitsusväliste muinsuskaitseorganisatsioonide katusorganisatsioon Europa Nostra tegid täna teatavaks Euroopa Liidu kõrgeima tunnustuse pälvijad muinsuskaitse vallas. 2015. aasta kultuuripärandi auhinna saajate hulgas on ka Eesti Vabaõhumuuseum, keda premeeriti maamajade taastamise ja hooldamise koolitusprogrammi eest.

09.04.2015

Brüssel, 9.04.2015

Siim Kallas on asunud täitma Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaalse dialoogi eest vastutava asepresidendi Valdis Dombrovskise erinõuniku kohuseid. Tema ülesandeks on nõustada asepresidenti strateegilistes ja poliitilistes küsimustes seoses Euroopa Majanduspiirkonna tulevikuga ning idapartnerlusest tulenevate majandussuhetega.

07.04.2015
Kevad lõpuks kätte jõudnud ja see on teadupoolest tegude aeg! Kutsume kõiki noori ja noortega tegelevaid inimesi osalema portaali My Europe Tomorrow mõttetalgutel! Portaalis on avatud diskussioon noorte tööhõive teemal ning ootame sinna lisaks ka just SINU arvamust.
25.03.2015

Brüssel, 25.03.2015

Euroopa Komisjon pidas täna esimese arutelu mais esitatava digitaalse ühtse turu strateegia üle ning määras kindlaks peamised valdkonnad, millega komisjon hakkab tegelema, et jõuda nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele kasulike tulemusteni. Prioriteetideks on parandada tarbijate ja ettevõtjate juurdepääsu digitaalsetele kaupadele ja teenustele, kujundada digitaalsete võrkude ja teenuste jaoks soodne keskkond ning luua pikaajalise kasvupotentsiaaliga Euroopa digitaalmajandus ja -ühiskond.

10.03.2015
Pressiteade - 10.03.2015

Hoolimata teatud edusammudest mõnes valdkonnas, on palju tööd veel vaja teha palgalõhe vähendamiseks, naiste majandusliku sõltumatuse ning töö- ja eraelu tasakaalu parandamiseks. Samuti rasestumisvastaste vahendite ja abordi kättesaadavuse tagamiseks, rõhutavad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.
20.02.2015

Tallinn, 20.02.2015

Homsel rahvusvahelisel emakeelepäeval algavad eestikeelses Vikipeedias juba viiendat aastat järjest tõlketalgud. Talgute eesmärk on täiendada ja täiustada koolide ja ülikoolide õppetöös kasutatavat ning üldharivat materjali eestikeelses võrguentsüklopeedias ning väärtustada tarbetekstide tõlkijate tööd. Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni esindus Eestis välja pannud 1000-eurose reisitšeki sõiduks vabalt valitud sihtkohta.

13.02.2015

Brüssel, 13.02.2015

Euroopa Komisjon kiitis täna ametlikult heaks Eesti maaelu arengukava, mille alusel makstakse välja 993 miljonit eurot toetusi maapiirkondade elu edendamiseks (823 miljonit Euroopa Liidu eelarvest ja 169 miljonit Eesti riigi vahenditest). Arengukava keskmes on vee, mulla ja elurikkusega seotud keskkonnahoidlik põllumajandustegevus.

10.02.2015

Rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi pressiteade 
10.02.2015

Nädalajagu kestnud euroteo hääletusel valisid inimesed 365 võiduhäälega kõige olulisemaks ära tehtud eurotoetuse projektiks igasse maakonda jõudnud joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemi investeeringud, mida rahastati keskkonnaministeeriumi kaudu Euroopa Liidu ühtekuluvusfondist.

19.01.2015

Tallinn, 19.01.2015 

Täna kell 12 lõpetatakse Euroopa Liidu Majas pidulikult sõnavõistlus, millest võttis osa 850 inimest, kes kokku esitasid ligi 3000 sõnapakkumist. Võistluse üldvõitjaks valiti sõna „nuhvel“, mis tähistab nutitelefoni ja tahvelarvuti omadusi ühendavat seadet. Võistluse korraldas Euroopa Komisjoni Eesti esindus koostöös Eesti Keele Instituudi ja ajalehega Postimees.

14.01.2015

Pressiteade - 14.01.2015

Prantsusmaal äsja toimunud terrorirünnakute kontekstis on äärmiselt oluline kaitsta Euroopa väärtusi, lausus Läti peaminister Laimdota Straujuma kolmapäeval, 14. jaanuaril EP täiskogul, kui tutvustas oma riigi prioriteete ELi Nõukogu eesistujariigina. Osa saadikuid tervitas Straujuma lubadust keskenduda julgeoleku tagamise nimel broneeringuandmete edastamise õigusloomele, lisaks said tähelepanu investeeringute toetamine ja ühtse digituru rajamine.

14.01.2015

Tallinn, 14.01.2015

Neljapäeval, 15. jaanuaril kell 16.00 avatakse Euroopa Liidu Maja infokeskuses Peeter Langovitsi fotonäitus, mille pildid on tehtud Eesti Euroopa Liiduga liitumise päeval 1. mail 2004 ning täpselt kümme aastat hiljem, 1. mail 2014. Näituse korraldaja on Euroopa Komisjoni Eesti esindus.