Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/49  &gt; &gt;&gt;

 

26.11.2015
Pressiteade 25.11.2015

Kolmapäeval toimunud hääletusel võttis Euroopa Parlament vastu ELi 2016. aasta eelarve, milles kehtestati kulukohustuste kogusummaks 155 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 143,9 miljardit eurot ja mille osas saavutati kokkulepe ELi Nõukogu ja EP läbirääkimistel. Parlamendil õnnestus vähendada kärpeid, mida ELi Nõukogu soovis ja suurendada rahastust rändekriisi leevendamise, humanitaarabi, ELi teadusuuringute vahendi Horisont 2020, VKEde ning Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi jaoks.
26.11.2015

Pressiteade 25.11.2015 

Terrorirünnakud Pariisis näitasid veelkord vajadust ELi ja liikmesriikide koordineeritud tegevuse järele, et ära hoida radikaliseerumist ja võidelda terrorismiga, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud reastavad mitteseadusandlikus resolutsioonis konkreetsed ettepanekud ekstremismiga võitlemise strateegiaks , sh meetmed radikaliseerunud vangide eraldamiseks kinnipidamisasutustes ja vaenu õhutava infosisu eemaldamiseks internetis.

26.11.2015

Pressiteade 25.11.2015

Kolmapäeval võeti täiskogu istungil toimunud hääletusel vastu resolutsioon, milles parlament edastab omapoolsed soovitused ettevõtete maksustamise õiglasemaks muutmiseks Euroopas. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles kokku leppima reeglites, mille alusel peaksid nn. hargmaised ettevõtted  kohustuslikus korras esitama andmed teenitud kasumite ja makstud maksude kohta riigiti. Samuti kutsutakse üles sisse viima ettevõtete ühine konsolideeritud tulumaksubaas ning  muutma riikide ja ettevõtete maksualased kokkulepped läbipaistvamaks.

25.11.2015

Artikkel 24.11.2015

Vaesusriskis elab statistika järgi iga neljas Euroopa Liidu laps. Teisipäeval, 24. novembril kiitis parlament heaks resolutsiooni, milles kutsutakse liikmesriike tõhustama tööd laste vaesusriski kõrvaldamiseks. Eestis elab vaesusriskis 22 protsenti lastest.

25.11.2015

Pressiteade 24.11.2015

Teisipäeva lõunaajal toimunud tseremoonial teatas parlamendi president Martin Schulz, et 2015. aasta LUX filmiauhinna võitjaks valiti Mustang. Film räägib viiest õest, kes on lubatud naiseks meestele sunnitud abielude kaudu, aga kes soovivad elada oma elusid ja traditsioonide iket murda.

12.11.2015

Pressiteade 12.11.2015

Euroopa Parlament tegi kolmapäevasel hääletusel rea ettepanekuid EP valimisseaduse muutmiseks. Nii leiavad EP liikmed, et Euroopa Komisjoni presidendi koha pärast peaks võistlema ametlikult üles seatud, Euroopa tasandi erakondade juhtivad kandidaadid (nn."Spitzenkandidaten"). Nad peaksid kandideerima ka Euroopa Parlamendi valimistel ning olema üles seatud vähemalt 12 nädalat enne valimisi.

28.10.2015

Pressiteade 27.10.2015

Interneti teel kas "kõik ühest kohast" või seotud veebilehtede kaudu broneeritud pakettreisidele, mis sisaldavad lendu, hotelli või autorenti, hakkavad kehtima samad tarbijakaitse reeglid nagu reisibüroode vahendusel ostetud pakettreiside puhul. Teisipäevasel hääletused kiitsid Euroopa Parlamendi liikmed heaks uued reeglid, mis annavad reisijatele rohkem õigusi broneeringutest loobumiseks. Uued reeglid näevad ette ka reisijate eelneva informeerimise  selle kohta, kes vastutab, kui reisiga seoses midagi valesti läheb.

08.10.2015

Pressiteade 08.10.2015

Neljapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse ELi makseteenuse reeglite muudatustele, mille eesmärk on vähendada maksetega seotud kulusid võimaldades uutel turuosalistel pakkuda internetimakse ja mobiilimakse teenuseid, ja muuta elektroonilised maksed turvalisemaks.

08.10.2015

Pressiteade 07.10.2015

Kolmapäeval heaks kiidetud väiksemate kohtuvaidluste menetluse muudatused lubavad enamal hulgal kodanikel ja väikeettevõtetel kasutada lihtsustatud menetlust piiriüleste võlgade tagasisaamiseks. Muudatused, mis tuleb veel heaks kiita ELi ministrite poolt suurendaksid menetluse alla kuuluva nõude maksimaalset piirväärtust 2000 eurolt 5000 eurole.

06.10.2015
Pressiteade 06.10.2015 

Teisipäeval toimunud hääletusel andis parlament heakskiidu mitteseadusandlikule resolutsioonile, milles soovitatakse laiendada geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. Selline tähis aitaks väärtustada kohalikke tööstus- ja käsitöötooteid, toetada kohalikku majandusarengut ja tööhõivet, edendada turismi ning suurendada tarbijate usaldust, kaitsta kultuuripärandit ja säilitada traditsioonilist oskusteavet, leiavad saadikud.
06.10.2015

Kokkuvõte arutelust 06.10.2015

Teisipäeval toimunud arutelul Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga arutasid saadikud varjupaigataotlejate ümberpaigutamise mehhanismi. Samuti arutati Türgiga koostööd rändevoogude haldamiseks ja eelarvemeetmeid pretsedenditule pagulaskriisile reageerimiseks.

18.09.2015

Pressiteade 17.09.2015

Neljapäeval andsid saadikud oma heakskiidu 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamisele Itaaliast, Kreekast ja Ungarist teistesse ELi liikmesriikidesse. Esimesele ELi nõukogu otsusele 40 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise kohta andsid saadikud heakskiidu 9. septembril.

10.09.2015

Pressiteade 09.09.2015

"Täna on ja peab olema esmaseks prioriteediks põgenikekriisiga tegelemine," ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kolmapäeval, 9. septembril parlamendis peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus. "EL seisab vastakuti migratsiooni, majanduskriisi ja sõdadega naabruskonnas ning meil tuleb anda oma panus nende väljakutsete lahendamisse," märkis EP president Martin Schulz.

10.09.2015

Pressiteade 09.09.2015

"Täna on ja peab olema esmaseks prioriteediks põgenikekriisiga tegelemine," ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kolmapäeval, 9. septembril parlamendis peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus. "EL seisab vastakuti migratsiooni, majanduskriisi ja sõdadega naabruskonnas ning meil tuleb anda oma panus nende väljakutsete lahendamisse," märkis EP president Martin Schulz.

10.09.2015

Pressiteade 10.09.2015 

Saadikud nõuavad tungivalt, et Venemaa vabastaks Eston Kohveri, Oleg Sentsovi, Nadija Savtšenko ja Oleksandr Koltšenko, mõistes "teravalt hukka Eesti ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse jõhkra rikkumise".

10.09.2015

Pressiteade 10.09.2015

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis tervitavad saadikud Euroopa Komisjoni uusi ettepanekuid pagulaste enneolematu sissevooluga tegelemiseks ja kinnitasid valmisolekut alustada tööd rände- ja varjupaigapoliitika eelnõudega.

09.09.2015

Pressiteade 08.09.2015 

Hülgetoodetega kauplemise keelu karmistamine sai EP täiskogul heakskiidu teisipäeval, 8. septembril. Uute reeglite kohaselt ei tohi enam ELis müüa hülgetooteid, mis on saadud kalavarude kaitseks mõeldud küttimise tulemusel. Endiselt lubatakse turule aga tooted, mis on valminud inuittide ja teiste põlisrahvaste hülgepüügi tulemusel.

09.09.2015

Pressiteade 08.09.2015

Teisipäeval toimunud hääletusel täiendas parlament esialgset Euroopa Komisjoni kloonimise keelu ettepanekut ja soovib keeldu laiendada nii põllumajanduslikul eesmärgil loomade kloonimisele, nende järglaste ja järglastest tehtud toodete turulelaskmisele kui ka selliste loomade ja nendest saadud toodete importimisele. 

24.06.2015
Pressiteade 24.06.2015

Kolmapäeval toimunud hääletusel andis parlament toetuse Euroopa Komisjoni esitatud 315 miljardi euro suurusele Junckeri investeerimisplaanile. Läbirääkimistel ELi Nõukoguga muutis parlament tagatisfondi rahastamisstruktuuri, saavutas sõnaõiguse fondi juhtkonna väljavalimisel ja tõhustas demokraatlikku järelevalvet fondi tegevuse üle.
24.06.2015

EP info 24.06.2015

Parimad võimalikud lahendused Kreeka abistamiseks ja Vahemere migratsioonikriisi peatamine olid kaks peateemat parlamendi täiskogul kolmapäeval, 24. juunil, kui päevakorral oli eelseisev Euroopa Ülemkogu. Neljapäeval ja reedel toimuval ELi tippkohtumisel keskenduvad riigipead Kreeka tuleviku ja rändeküsimuste kõrval ka julgeolekupoliitikale ja majandusjuhtimisele.