Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/47  &gt; &gt;&gt;

 

17.12.2014

Pressiteade - 17.12.2014

Kolmapäeval vastuvõetud resolutsioonis "toetab Euroopa Parlament põhimõtteliselt Palestiina riikluse tunnustamist ja kahe riigi lahendust ning on kindlalt seisukohal, et see peaks toimuma koos rahukõneluste edenemisega, mida tuleks soodustada". Selleks, et toetada Lähis-Ida rahuprotsessi, otsustas parlament käivitada algatuse „Parlamendiliikmed rahu eest”, mille eesmärk on koondada eri erakondi esindavaid Euroopa, Iisraeli ja Palestiina parlamendiliikmeid.

17.12.2014
Pressiteade - 17.12.2014

Kolmapäeval kiitis parlament heaks 2015. aasta ELi eelarve eelnõu ja 2014. aasta täiendava eelarve. Eelarves nähakse ette 145.32 miljardit eurot kohustusi ja 141.21 miljardit eurot makseid ning €4.25 miljardit eurot lisavahendeid veel maksmata 2014. aasta arvete tasumiseks.
17.12.2014

Pressiteade - 17.12.2014

Parlamendi president Martin Schulz tegi kolmapäeval täiskogu saalis toimunud tseremoonial teatavaks 2014. aasta LUX filmiauhinna võitja. Võitjaks valiti Pawel Pawlikowski film „Ida“.

16.12.2014

Strasbourg, 16.12.2014

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu 2015. aasta tööprogrammi, mille alusel asuda lahendama Euroopa Liidu ees seisvaid suuri majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme ning paremini arvesse võtta kodanike arvamust, mille kohaselt peaks Euroopa Liit vähem sekkuma nende igapäevaellu ja olema avatum.

16.12.2014
Pressiteade - 16.12.2014 

Saadikud hääletasid teisipäeval, 16. detsembril senise Euroopa Ombudsmani Emily O’Reilly ametis jätkamise poolt. Iirimaalt pärit O’Reilly ametiaeg kestab nüüd kuni 2019. aastani, mil lõpeb ka EP praeguse koosseisu mandaat.
10.12.2014

Brüssel, 10.12.2014

Euroopa Komisjoni tänase otsuse kohaselt investeerib Euroopa Liit aastatel 2014–2020 Eesti majandusse rohkem kui 3,5 miljardit eurot. Koos Eesti omapoolse panusega on paketi kogusumma 4,9 miljardit eurot, millest esimene avansiline makse summas 33,2 miljonit makstakse välja juba sel aastal.

04.12.2014

Brüssel, 04.12. 2014

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks rakenduskava, mille alusel Eesti saab aastatel 2014–2020 kaheksa miljonit eurot uuest Euroopa abifondist enim puudust kannatavate inimeste jaoks. Eesti ise panustab 1,4 miljonit eurot ning raha kasutatakse toidu ja esmatarbevahendite hankimiseks kõige suuremas vaesuses elavatele inimestele.

28.11.2014

Brüssel, 28.11.2014

Euroopa Komisjon on viinud lõpule teise euroala liikmesriikide eelarvekavade hindamise. Hinnangu kohaselt on viie riigi eelarvekava kooskõlas ja nelja riigi kava üldiselt kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega. Seitsme riigi eelarvekava puhul on oht, et see ei ole paktiga kooskõlas. Hindamine hõlmas kõiki euroala riike, välja arvatud Kreeka ja Küpros, kelle suhtes kohaldatakse majanduslikku kohandamisprogrammi.

26.11.2014

Strasbourg, 26.11.2014

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja 315 miljardi euro suuruse investeerimiskava, millega elavdada kõikjal Euroopas majanduskasvu ja anda tööd rohkematele inimestele. Euroopa Komisjoni hinnangul võiksid kavandatud meetmed tervikuna lisada ELi SKPsse järgmise kolme aasta jooksul 330–410 miljardit eurot ning aidata luua kuni 1,3 miljonit uut töökohta.

25.11.2014

Pressiteade - 25.11.2014

Teisipäeval toimunud arutelul avaldasid saadikud pettumust, et ELi liikmesriikidega ei jõutud kokkuleppele ELi 2014. aasta eelarve täiendamise ja 2015. aasta eelarve osas. Nad kutsusid liikmesriike üles leidma poliitilist tahet, et lahendada 2014. aasta maksmata arvete küsimus. Läbirääkimised jätkuvad pärast seda kui 28. novembril esitatakse uus eelarve eelnõu.

25.11.2014

Pressiteade - 25.11.2014

Teisipäeval paavsti peetud kõnes oli võtmeteemaks inimväärikus. Ta kutsus  Euroopat üles taasavastama oma  parimaid külgi, rõhutades teemadena immigratsiooni, keskkonnakaitset, inimõiguseid ning demokraatiat.

24.11.2014

Tallinn, 24.11.2014

Täna algas Eesti Keele Instituudi, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja ajalehe Postimees välja kuulutatud sõnavõistluse viimane nädal, kuhu esimese kolme nädalaga on laekunud üle 1800 sõnapakkumise.

14.11.2014
Nordplus täiskasvanuhariduse programm Nordplus Adult võimaldab täiskasvanutel minna õppima Põhjamaade rahvaülikoolidesse. Programmist on Põhjamaade rahvaülikoolis õppimiseks võimalik taotleda reisi- ja elamistoetust.
04.11.2014

Brüssel, 4.11.2014

Euroopa Komisjoni sügisprognoosi kohaselt hoiavad geopoliitilised pinged SKP reaalkasvu Eestis 2014. ja 2015. aastal 2% juures, kuid 2016. aastaks peaks kasv tänu välisnõudluse taastumisele jõudma 2,6%-ni. Nii töötuse määr kui ka võlakoormus vähenevad, viimane langeb prognoosi kohaselt alla 10% tasemele. SKP reaalkasvuks kogu EL-i lõikes prognoositakse 2014. aastal 1,3% ning euroalal 0,8%. 2015. aastal oodatakse sise- ja välisnõudluse suurenedes ka majanduskasvu aeglast paranemist vastavalt 1,5%-ni ja 1,1%-ni.

04.11.2014

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 
PRESSITEADE 
4. november 2014

Põllumajandusministeerium korraldab tänavu 18. novembrist kuni 11. detsembrini üheksas maakonnas põllumajandustoetuste infopäevad, kus tutvustatakse 2015. aastast kehtima hakkavaid uusi otsetoetusi ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 võimalusi tuleval aastal.

01.11.2014

Tallinn, 1.11.2014 

Eesti Keele Instituut, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja ajaleht Postimees kuulutavad täna välja sõnavõistluse, mille eesmärk on leida ladusaid ja eestipäraseid sõnu mõistete jaoks, mis Euroopa Liiduga seotud tekstides tihti ette tulevad, kuid mille jaoks head eestikeelset väljendit veel ei ole. Võistlus ei keskendu siiski kitsalt ametnike erialasõnavarale, vaid otsitakse pigem selliseid uudissõnu, millest ka igapäevases ühiskondlikus suhtluses praegu puudust tuntakse.

16.10.2014

Brüssel, 16.10.2014

Tänases Euroopa Komisjoni aruandes Euroopa gaasivarustussüsteemi vastupanuvõime kohta esitatakse konkreetsed tegevusstsenaariumid juhuks, kui gaasitarned Venemaalt peaksid sel talvel katkema. Oluline on lasta turul toimida nii kaua kui võimalik, kuid olla vajadusel valmis ka hoolikalt planeeritud riiklikuks sekkumiseks. Gaasivarustuse häirete korral on eriti tähtis tihe koostöö ja solidaarsus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

06.10.2014

Brüssel, 6.10.2014

Euroopa Komisjoni väikeettevõtlusaruandest ilmneb, et Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) on suutnud majandus- ja finantskriisiga kaasnenud suurtest raskustest kiiresti taastuda. Eelkõige tänu kõrge lisandväärtusega toodete ekspordi märkimisväärsele suurenemisele tootmissektoris on Eesti VKE-de toodetav lisandväärtus jõudnud kriisieelsele tasemele. Negatiivse poole pealt tuuakse aruandes esile, et hõivatute osakaal Eesti VKE-des oli 2013. aastal endiselt madalam kui enne kriisi, rõhutades samas, et märkimisväärne osa buumiaastatel toimunud hõivekasvust ehitus- ja jaemüügisektoris oli jätkusuutmatu.

25.09.2014

Brüssel, 25.09.2014

26. septembril tähistataval Euroopa keeltepäeval jagub Eestis keeleteemalisi üritusi ja avastamisrõõmu nii suurtele kui ka väikestele ning juttu tuleb emakeelest, eurokeelest, keeleõppest ja paljust muust.

24.09.2014

Brüssel, 24.09.2014

2014. aasta Euroopa keskkonnaalaste ettevõtlusauhindade finalistide sekka jõudsid Eestist kaks ettevõtet: Werrowool OÜ ja AusDesign OÜ.