Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/53  &gt; &gt;&gt;

 

30.11.2017
 • Idapartnerluse riike, mis on teinud olulisi edusamme ELi-suunaliste reformidega, võiks tunnustada tolliliiduga liitumise võimaluse abil
 • Parlament soovib usaldusfondi loomist Ukraina, Gruusia ja Moldova jaoks
 • Venemaad tuleks jätkuvalt survestada, et lahendada konfliktid idapartnerlusriikides

Novembris toimuv idapartnerluse tippkohtumine peaks panema aluse usaldusfondi loomisele ja tunnustama reforme pakkudes võimalust tolliliiduga liituda.

15.11.2017
 • Euroopa Komisjon peab alustama Maltaga dialoogi õigusriigi toimimise üle
 • Rahapesu ja korruptsiooni vastane võitlus ei ole olnud piisav ja tagada tuleb ELi kodakondsuse andmise nõuete täitmine
 • Europol tuleb täielikult kaasata Daphne Caruana Galizia mõrva uurimisse

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leitakse, et Malta peab tõhustama õigusriigi põhimõtete järgimist ja Euroopa Komisjon peab jälgima erapooletut õiguskaitset riigis.

14.11.2017
 • 37% veebilehekülgedest, mis pakuvad reise, meelelahutust, riideid, elektroonikakaupu ja tarbijakrediiti, olid 2014. aastal seotud tarbija õiguste rikkumisega
 • riiklike asutuste volitusi täiendatakse, et parandada nende võimalusi pettuste uurimiseks
 • koordineeritakse võitlust piiriüleste rikkumiste vastu

Teisipäeval kiitsid parlamendiliikmed lõpphääletusel heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid petuskeemide eest paremini.

14.11.2017

Saadikud kiitsid teisipäeval heaks soovitused, mille järgi tuleb ELis muuta kohustuslikuks sõidukite juhiabisüsteemid nagu "arukad" kiiruse ja sõidureas püsimise abisüsteemid ja automatiseeritud hädapidurdussüsteemid.

14.11.2017
Teisipäeval teatas Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, et 11. filmiauhinna LUX on võitnud „Saami veri“ („Sami Blood“, režissöör Amanda Kernell, Rootsi, Norra, Taani).
04.11.2017
Parlamendiliikmed tagasid järgmise aasta eelarves rohkem rahalisi vahendeid noorte tööhõive edendamiseks ning VKEde, teadusuuringute ja programmi „Erasmus“ toetamiseks.
30.10.2017
Kolmapäeval toetasid parlamendiliikmed ühtse elektroonilise süsteemi loomist kontrolli kiirendamiseks Schengeni ala välispiiridel ja kolmandate riikide reisijate registreerimiseks.
27.10.2017
Parlamendiliikmed mõistavad teravalt hukka igasuguse seksuaalse vägivalla ja füüsilise või psühholoogilise ahistamise ning peavad taunitavaks, et sellesse suhtutakse liiga leebelt. Selliste tegude toimepanijad tuleb vastutusele võtta.
27.10.2017
Parlamendi jagatava Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest saab 2017. aastal Venezuela demokraatlik opositsioon. Auhinnatseremoonia toimub täiskogul 13. detsembril.
27.10.2017
Parlamendiliikmete enamus toetas EP kodanikuvabaduste komisjoni otsust alustada ELi elektroonilise kommunikatsiooni privaatsusreeglite üle läbirääkimisi.
06.10.2017
Euroopa Prokuratuuri ülesandeks on uurida ELi eelarvest tehtud maksetega seotud pettusi. 
 
Antud hetkel on vaid riiklikel asutustel võimalik uurida ELi eelarvet puudutavaid pettusi, nagu ELi struktuurifondide rahade tahtlikku mittesihtotstarbelist kasutamist või piiriülest käibemaksupettust, kuid nende asutuste jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.
04.10.2017

väljaastumistingimuste osas ei ole saavutatud piisavalt edusamme, et alustada läbirääkimisi edasiste suhete teemal

 • peaminister May Firenze kõnes öeldu tuleb sõnastada konkreetseteks ettepanekuteks
 • prioriteetideks on jätkuvalt kodanike õigused, Ühendkuningriigi rahalised kohustused ja Iirimaa/Põhja-Iirimaa piiriküsimus
30.09.2017

EP resolutsiooni ettepaneku kohaselt ei ole Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste esimeses neljas voorus ELi prioriteetide osas piisavalt edusamme tehtud.

Kui viies läbirääkimiste voor ei too endaga kaasa olulist läbimurret, peaks Euroopa Ülemkogu võtma seisukoha, et läbirääkimistel ei ole saavutatud „piisavaid edusamme“ ELi kolme peamise eesmärgi osas (ELi ja Ühendkuningriigi kodanike õigused, Ühendkuningriigi rahalised kohustused ja Iirimaa/Põhja-Iirimaa piiriküsimus). Nii leitakse esimeeste konverentsi poolt neljapäeval heaks kiidetud resolutsiooni ettepanekus.

15.09.2017
Olulised tooted ja teenused nagu telefonid, piletiautomaadid ja pangateenused tuleb muuta puuetega inimestele ligipääsetavamaks.
14.09.2017

Saadikud andsid toetuse avalikes kohtades tasuta traadita internetiühenduse edendamise rahastusprogrammile.

14.09.2017
Parlamendi fraktsioonid tervitasid arutelul olukorrast ELis Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ambitsioonikat nägemust tugevast ja ühtsest Euroopast aastaks 2025.
06.09.2017

Euroopa Komisjoni president peab iga aasta septembris Euroopa Parlamendi ees kõne Euroopa Liidu olukorrast.

Otseülekannet presidendi kõnest on võimalik internetivahendusel kuulata siit: https://ec.europa.eu/estonia/20170913_SOTEU_Juncker_et

President Juncker esitab oma visiooni sellest, kuidas kujundada ohutu, jõukas ning kaasav Euroopa. Kõne teemadeks on digitaalne ühtne turg, ELi varjupaigapoliitika reform, ELi eelarve pärast 2020. aastat, Euroopa Kaitsefond ning ELi tulevikudebati tulemused.

15.06.2017
Veebiplatvormid aitavad laiendada tarbijate valikuvõimalusi, aga praegused seadused tuleb ajakohastada digitaalajastule vastavaks, ütlevad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.
15.06.2017
Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse plaanidele kehtestada uued siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks vastavalt Pariisi kokkuleppele.
15.06.2017
Saadikute prioriteetideks juunis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise jaoks on rändeküsimused, Brexit ja kaitsepoliitika.