Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/50  &gt; &gt;&gt;

 

22.01.2016

Pressiteade 19. Jaanuar 2016

Hiiu maavanem Riho Rahuoja ja arengu-planeeringu osakonna juhataja Aivi Telvik viibisid Brüsselis 12-13. jaanuaril 2016 Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) kutsel Euroopa Parlamendi konverentsil ja Läänemere Komisjoni töörühma koosolekul.

17.12.2015

Pressiteade 17.12.2015

Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks 45-liikmelise erikomisjoni loomise, et uurida ELi reeglite rikkumist autode saasteainete heite mõõtmisel. Samuti väidetavaid võimalikke vigu, mis on tehtud ELi standardite jõustamisel ELi liikmesriikides ja Euroopa Komisjoni poolt. EP komisjon esitab vahearuande kuue kuu jooksul ja lõpparuande aasta  jooksul pärast töö algust.

16.12.2015
Kokkuvõte arutelust 16.12.2015

Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ELi nõukogu eesistumise esindaja Nicolas Schmitiga ütlesid saadikud, et ELi juhid peaksid 17.-18. detsembril toimuval kohtumisel toetama Euroopa piiri-ja rannikuvalve loomist ja tegema tõhusamat koostööd terrorismivastases võitluses. Osa saadikuid rõhutas vajadust analüüsida, mida oleks võimalik teha, et hoida Ühendkuningriiki ELis.
16.12.2015
Kokkuvõte arutelust  16.12.2015

Teisipäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja voliniku Dimitris Avramopoulosega tervitasid saadikud Euroopa Komisjoni ettepanekut muuta Frontex ühiseks Euroopa piiri- ja rannikuvalve ametiks.
16.12.2015
Pressiteade 15.12.2015

Elektrienergia siseturu täielik integreerimine võib langetada elektrihindu vähemalt kahe euro võrra MWh kohta. Nii saaksid Euroopa tarbijad aastaks 2030 hoida hinnanguliselt kokku 12–40 miljardit eurot aastas, ütlevad saaadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Selle saavutamiseks peavad ELi liikmesriigid investeerima 150 miljardit eurot, et ühendada riiklikud elektrivõrgud.
16.12.2015

Pressiteade 15.12.2015

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis rõhutavad saadikud, et energialiidu keskmes peaksid olema kodanikud, kellele tuleb tagada kindel, kestlik ja taskukohase hinnaga energia. Selle saavutamiseks on ELi riikidel vaja vähendada sõltuvust imporditud energiast, saavutada täielikult integreeritud energia siseturg, parandada varustuskindlust ja kasutada parimal viisil olemasolevaid ja taastuvaid energiaallikaid.

26.11.2015
Pressiteade 25.11.2015

Kolmapäeval toimunud hääletusel võttis Euroopa Parlament vastu ELi 2016. aasta eelarve, milles kehtestati kulukohustuste kogusummaks 155 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 143,9 miljardit eurot ja mille osas saavutati kokkulepe ELi Nõukogu ja EP läbirääkimistel. Parlamendil õnnestus vähendada kärpeid, mida ELi Nõukogu soovis ja suurendada rahastust rändekriisi leevendamise, humanitaarabi, ELi teadusuuringute vahendi Horisont 2020, VKEde ning Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi jaoks.
26.11.2015

Pressiteade 25.11.2015 

Terrorirünnakud Pariisis näitasid veelkord vajadust ELi ja liikmesriikide koordineeritud tegevuse järele, et ära hoida radikaliseerumist ja võidelda terrorismiga, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud reastavad mitteseadusandlikus resolutsioonis konkreetsed ettepanekud ekstremismiga võitlemise strateegiaks , sh meetmed radikaliseerunud vangide eraldamiseks kinnipidamisasutustes ja vaenu õhutava infosisu eemaldamiseks internetis.

26.11.2015

Pressiteade 25.11.2015

Kolmapäeval võeti täiskogu istungil toimunud hääletusel vastu resolutsioon, milles parlament edastab omapoolsed soovitused ettevõtete maksustamise õiglasemaks muutmiseks Euroopas. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles kokku leppima reeglites, mille alusel peaksid nn. hargmaised ettevõtted  kohustuslikus korras esitama andmed teenitud kasumite ja makstud maksude kohta riigiti. Samuti kutsutakse üles sisse viima ettevõtete ühine konsolideeritud tulumaksubaas ning  muutma riikide ja ettevõtete maksualased kokkulepped läbipaistvamaks.

25.11.2015

Artikkel 24.11.2015

Vaesusriskis elab statistika järgi iga neljas Euroopa Liidu laps. Teisipäeval, 24. novembril kiitis parlament heaks resolutsiooni, milles kutsutakse liikmesriike tõhustama tööd laste vaesusriski kõrvaldamiseks. Eestis elab vaesusriskis 22 protsenti lastest.

25.11.2015

Pressiteade 24.11.2015

Teisipäeva lõunaajal toimunud tseremoonial teatas parlamendi president Martin Schulz, et 2015. aasta LUX filmiauhinna võitjaks valiti Mustang. Film räägib viiest õest, kes on lubatud naiseks meestele sunnitud abielude kaudu, aga kes soovivad elada oma elusid ja traditsioonide iket murda.

12.11.2015

Pressiteade 12.11.2015

Euroopa Parlament tegi kolmapäevasel hääletusel rea ettepanekuid EP valimisseaduse muutmiseks. Nii leiavad EP liikmed, et Euroopa Komisjoni presidendi koha pärast peaks võistlema ametlikult üles seatud, Euroopa tasandi erakondade juhtivad kandidaadid (nn."Spitzenkandidaten"). Nad peaksid kandideerima ka Euroopa Parlamendi valimistel ning olema üles seatud vähemalt 12 nädalat enne valimisi.

28.10.2015

Pressiteade 27.10.2015

Interneti teel kas "kõik ühest kohast" või seotud veebilehtede kaudu broneeritud pakettreisidele, mis sisaldavad lendu, hotelli või autorenti, hakkavad kehtima samad tarbijakaitse reeglid nagu reisibüroode vahendusel ostetud pakettreiside puhul. Teisipäevasel hääletused kiitsid Euroopa Parlamendi liikmed heaks uued reeglid, mis annavad reisijatele rohkem õigusi broneeringutest loobumiseks. Uued reeglid näevad ette ka reisijate eelneva informeerimise  selle kohta, kes vastutab, kui reisiga seoses midagi valesti läheb.

08.10.2015

Pressiteade 08.10.2015

Neljapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse ELi makseteenuse reeglite muudatustele, mille eesmärk on vähendada maksetega seotud kulusid võimaldades uutel turuosalistel pakkuda internetimakse ja mobiilimakse teenuseid, ja muuta elektroonilised maksed turvalisemaks.

08.10.2015

Pressiteade 07.10.2015

Kolmapäeval heaks kiidetud väiksemate kohtuvaidluste menetluse muudatused lubavad enamal hulgal kodanikel ja väikeettevõtetel kasutada lihtsustatud menetlust piiriüleste võlgade tagasisaamiseks. Muudatused, mis tuleb veel heaks kiita ELi ministrite poolt suurendaksid menetluse alla kuuluva nõude maksimaalset piirväärtust 2000 eurolt 5000 eurole.

06.10.2015
Pressiteade 06.10.2015 

Teisipäeval toimunud hääletusel andis parlament heakskiidu mitteseadusandlikule resolutsioonile, milles soovitatakse laiendada geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. Selline tähis aitaks väärtustada kohalikke tööstus- ja käsitöötooteid, toetada kohalikku majandusarengut ja tööhõivet, edendada turismi ning suurendada tarbijate usaldust, kaitsta kultuuripärandit ja säilitada traditsioonilist oskusteavet, leiavad saadikud.
06.10.2015

Kokkuvõte arutelust 06.10.2015

Teisipäeval toimunud arutelul Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga arutasid saadikud varjupaigataotlejate ümberpaigutamise mehhanismi. Samuti arutati Türgiga koostööd rändevoogude haldamiseks ja eelarvemeetmeid pretsedenditule pagulaskriisile reageerimiseks.

18.09.2015

Pressiteade 17.09.2015

Neljapäeval andsid saadikud oma heakskiidu 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamisele Itaaliast, Kreekast ja Ungarist teistesse ELi liikmesriikidesse. Esimesele ELi nõukogu otsusele 40 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise kohta andsid saadikud heakskiidu 9. septembril.

10.09.2015

Pressiteade 09.09.2015

"Täna on ja peab olema esmaseks prioriteediks põgenikekriisiga tegelemine," ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kolmapäeval, 9. septembril parlamendis peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus. "EL seisab vastakuti migratsiooni, majanduskriisi ja sõdadega naabruskonnas ning meil tuleb anda oma panus nende väljakutsete lahendamisse," märkis EP president Martin Schulz.

10.09.2015

Pressiteade 09.09.2015

"Täna on ja peab olema esmaseks prioriteediks põgenikekriisiga tegelemine," ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kolmapäeval, 9. septembril parlamendis peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus. "EL seisab vastakuti migratsiooni, majanduskriisi ja sõdadega naabruskonnas ning meil tuleb anda oma panus nende väljakutsete lahendamisse," märkis EP president Martin Schulz.