Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/44  &gt; &gt;&gt;

 

16.04.2014

Pressiteade - 16.04.2014

Kolmapäeval hääletud eelnõu kohaselt peaksid ELi liikmesriigid aastaks 2019 vähendama kõige enam kasutatavate kilekottide kasutamist vähemalt 80 protsendi võrra.

15.04.2014

Pressiteade - 15.04.2014

Teisipäeval võtsid saadikud vastu kolm eelnõud, mille eesmärgiks on tagada, et maksumaksjad ei peaks vastutama esmajärjekorras, kui pangad raskustesse satuvad. Eelnõud, millest kaks on seotud raskustesse sattuvate pankadega ja üks hoiuste tagamise mehhanismi täiendamisega on koos juba vastu võetud pangandusjärelevalve süsteemiga oluliseks sammuks ELi pangadusliidu suunas.

14.04.2014

Brüssel, 14.04.2014

2013. aastal kogu ELis läbi viidud uuringust selgus, et kontrollitud 552st reisiteenuseid pakkuvast veebisaidist 382 puhul ei järgitud ELi tarbijaõigust. Tänu Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kooskõlastatud tegevusele on nüüdseks saavutatud olukord, kus 62% kontrollitud veebisaitidest kohtleb kliente nõuetekohaselt. Ülejäänud 38% suhtes kavatsetakse võtta lisameetmeid ja Euroopa asutused jätkavad tööd tarbijaõiguste kaitse tagamisel.

13.04.2014

Aga äkki saabki ilma tuugeniteta?

Mida Maailma Energeetikanõukogu näeb energeetika tulevikuks?

Kas passiivmaja on Sinu võimalik pensionisammas?

Kas Hiiumaa päikesega saab koduse energiavajaduse katta?

Milline näeb välja Hiiumaa horisont, kui tuugenid merel tiirlevad?

Kas on võimalik elu tuugenite kõrval - 11 aastat kogemust Läänemaal.

10.04.2014

Brüssel, 10.04.2014

Euroopa Komisjon avaldas täna esimest korda ELi transporti käsitleva tulemustabeli, milles võrreldakse liikmesriikide tulemusi 22 transpordiga seotud valdkonnas ja tõstetakse neist enamikus esile viis edukamat ja viis mahajääjat. Eesti tugevuseks on raudteetranspordi kasvav turuosa, nõrkuseks aga maanteetranspordi suur keskkonnamõju.

08.04.2014

Brüssel, 8.04.2014

Täna annab Euroopa Komisjoni haridusvolinik Androulla Vassiliou kätte auhinnad 28 kooliõpilasele, kes võitsid tänavuse üleeuroopalise noorte tõlkijate võistluse Juvenes Translatores. Eestist on preemiat vastu võtmas Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilane Rainer Urmas Maine.

08.04.2014

Brüssel, 8.04.2014

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kehtestada uued ranged standardid tsiviilotstarbeliste mehitamata õhusõidukite (droonide) kasutamise reguleerimiseks. Uued standardid käsitlevad ohutust, turvalisust, eraelu puutumatust, andmekaitset, kindlustust ja vastutust. Nende eesmärk on võimaldada Euroopa ettevõtjatel tõusta üleilmseks liidriks selle kujunemisjärgus tehnoloogia turul, tagades samal ajal kõik vajalikud kaitsemeetmed.

04.04.2014

Pressiteade - 03.04.2014

Euroopa Parlamendilt neljapäeval toetuse saanud ettepaneku kohaselt peatatakse ligikaudu 98 protsenti tollimaksudest tööstustoodetele ja põllumajandustoodetele, mida eksporditakse Ukrainast Euroopa Liitu. Ühepoolse meetme eesmärgiks on toetada Ukraina majandust ning aidata säästa Ukraina tootjatel ja eksportijatel 487 miljonit eurot aastas.

03.04.2014

Pressiteade - 03.04.2014

Neljapäeval hääletatud eelnõu kohaselt ei tohiks internetiühenduse teenust pakkuvad ettevõtted enam valikuliselt blokeerida internetiteenuste kiirust. Samuti toetasid saadikud ettepanekut kaotada rändlustasud mobiiltelefoni kasutamise eest teistes ELi riikides, alates 2015. aasta 15. detsembrist.

03.04.2014

Pressiteade - 03.04.2014

Neljapäeval hääletatud eelnõu kohaselt sätestataks piirmäärad vahendustasudele, mida maksavad kaubandusettevõtjad pankadele. Samuti kinnitasid saadikud oma seisukoha internetipõhiste ostude turvalisemaks muutmise meetmete osas.

02.04.2014

Pressiteade - 02.04.2014

Kolmapäeval Euroopa Parlamendis vastu võetud resolutsiooni kohaselt tuleks ELil külmutada Sergei Magnitski juhtumiga seotud 32 Venemaa ametniku ELis asuvad finantsvarad ja kehtestada neile viisakeeld. Resolutsioonis on kirjas  kõigi 32 ametniku nimed.

02.04.2014

Brüssel, 2.04.2014

Euroopa Komisjoni president Barroso teatas täna, et seitse eurovolinikku kavatsevad kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel ning kuus neist jäävad kuni valimisteni komisjoni tööst kõrvale, et aktiivselt osaleda valimiskampaanias. President Barroso on määranud valimistel osalevatele volinikele asendajad perioodiks 19. aprillist kuni 25. maini. Erandiks on majandusvolinik Olli Rehn, kelle ülesanded võtab volinik Siim Kallas üle juba 7. aprillil.

01.04.2014

Brüssel, 1.04.2014

Euroopa Komisjoni täna esitatud ettepanekuga lühendatakse ja lihtsustatakse oluliselt viisamenetlusi nende jaoks, kes soovivad külastada ELi lühiajaliselt. Samuti vähendatakse menetlustega seotud kulusid ja bürokraatiat, hoolitsedes samal ajal julgeoleku tagamise eest. See aitab elavdada majandustegevust ja luua töökohti näiteks turisminduses ja sellega seotud valdkondades nagu restorani- ja transpordisektoris.

31.03.2014

Brüssel, 31.03.2014

2013. aastal vähenes Euroopa teedel liiklusõnnetustes hukkunute arv teist aastat järjest märkimisväärselt. Esialgsete andmete kohaselt vähenes liiklussurmade arv EL-is 2012. aastaga võrreldes 8% ning Eestis 7%. Liiklusohutuse valdkonnas tehtud tööd võib pidada üheks suuremaks Euroopa edulooks. Liiklussurmade vähenemine 17 % võrra alates 2010. aastast tähendab, et säästetud on umbes 9000 inimelu. EL-i strateegiline eesmärk on vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu ajavahemikul 2010–2020 poole võrra.

28.03.2014

Brüssel, 28.03.2014

Eile esitatud ELi aastaaruandest Euroopa naabruspoliitika rakendamise kohta nähtub, et partnerriikide ees seisvad probleemid muutuvad järjest mitmetahulisemaks. Paljude partnerite jaoks on 2013. aasta olnud poliitilise ebastabiilsuse ja raskete sotsiaalmajanduslike tingimuste tõttu kriisiaasta. Sellele vaatamata on EL jätkanud demokraatliku valitsemistava, turvalisuse ning jätkusuutliku ja kaasava arengu toetamist.

27.03.2014

Brüssel, 27.03.2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, millega toetatakse varasemast erinevaid viise pikaajalise investeerimise taastamiseks, et Euroopa majandus pöörduks jälle kasvuteele. Meetmepaketti kuuluvad teatis majanduse pikaajalise rahastamise kohta, õigusakti ettepanek tööandjapensionifondide uute eeskirjade kohta ning teatis ühisrahastamise kohta. Nendes esitatakse konkreetsed sammud, mida EL saaks teha pikaajalise rahastamise toetamiseks.

25.03.2014

Brüssel, 25.03.2014

Euroopa Komisjon korraldab neljapäeval, 27. märtsil Brüsselis komisjoni Charlemagne hoones üleeuroopalise arutelu, kuhu on kutsutud üle 150 kodaniku üle kogu Euroopa. Tegemist on kõigi liikmesriikide eri linnades toimunud aruteludesarja 50. kohtumisega. Pärastlõunal toimuvat kodanike arutelu juhib komisjoni president José Manuel Barroso. 10 volinikku ja hulk Euroopa Parlamendi liikmeid arutlevad kodanikega kogu päeva toimuvatel üritustel. Osaleda soovivatel ajakirjanikel palutakse end registreerida e-posti aadressil Joshua.SALSBY@.ec.europa.eu.

25.03.2014

Ka ühes isikus peitub jõud. Mida arvad Sina tänapäeva noor?

Hiljuti möödus 20 aastat põhiseadusliku riigikorra taastamisest Eestis. Täitus vastupanuliikujate -  julgete ja sihikindlate inimeste  - pikaaegne eesmärk ja unistus: OMA RIIK.

24.03.2014

Brüssel, 24.03.2014

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu uus määrus mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta. Uues ettepanekus on arvesse võetud tarbijate ja tootjate probleeme ning püütud kõrvaldada kehtiva süsteemi puudujääke. ELi mahepõllumajandusturu maht on viimase kümne aastaga neljakordistunud. Seepärast on vaja eeskirju ajakohastada ja kohandada, et sektor saaks veelgi edasi areneda ja oleks võimalik lahendada võimalikke tulevikuprobleeme.

24.03.2014

Brüssel, 24.03.2014

Euroopa Komisjon avaldas täna kahe uuringu tulemused e-tervise vahendite kasutamise kohta: üks neist puudutab Euroopa aktiivravi haiglaid ja teine perearstide tööd. Uuringud näitavad, et e-tervise võimalusi kasutatakse varasemast rohkem: 2013. aastal kasutas e-tervise vahendeid 60% EL-i perearstidest, s.o 50% rohkem kui 2007. aastal, kuid arenguruumi on ikka veel päris palju.