Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/53  &gt; &gt;&gt;

 

06.10.2017
Euroopa Prokuratuuri ülesandeks on uurida ELi eelarvest tehtud maksetega seotud pettusi. 
 
Antud hetkel on vaid riiklikel asutustel võimalik uurida ELi eelarvet puudutavaid pettusi, nagu ELi struktuurifondide rahade tahtlikku mittesihtotstarbelist kasutamist või piiriülest käibemaksupettust, kuid nende asutuste jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.
04.10.2017

väljaastumistingimuste osas ei ole saavutatud piisavalt edusamme, et alustada läbirääkimisi edasiste suhete teemal

  • peaminister May Firenze kõnes öeldu tuleb sõnastada konkreetseteks ettepanekuteks
  • prioriteetideks on jätkuvalt kodanike õigused, Ühendkuningriigi rahalised kohustused ja Iirimaa/Põhja-Iirimaa piiriküsimus
30.09.2017

EP resolutsiooni ettepaneku kohaselt ei ole Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste esimeses neljas voorus ELi prioriteetide osas piisavalt edusamme tehtud.

Kui viies läbirääkimiste voor ei too endaga kaasa olulist läbimurret, peaks Euroopa Ülemkogu võtma seisukoha, et läbirääkimistel ei ole saavutatud „piisavaid edusamme“ ELi kolme peamise eesmärgi osas (ELi ja Ühendkuningriigi kodanike õigused, Ühendkuningriigi rahalised kohustused ja Iirimaa/Põhja-Iirimaa piiriküsimus). Nii leitakse esimeeste konverentsi poolt neljapäeval heaks kiidetud resolutsiooni ettepanekus.

15.09.2017
Olulised tooted ja teenused nagu telefonid, piletiautomaadid ja pangateenused tuleb muuta puuetega inimestele ligipääsetavamaks.
14.09.2017

Saadikud andsid toetuse avalikes kohtades tasuta traadita internetiühenduse edendamise rahastusprogrammile.

14.09.2017
Parlamendi fraktsioonid tervitasid arutelul olukorrast ELis Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ambitsioonikat nägemust tugevast ja ühtsest Euroopast aastaks 2025.
06.09.2017

Euroopa Komisjoni president peab iga aasta septembris Euroopa Parlamendi ees kõne Euroopa Liidu olukorrast.

Otseülekannet presidendi kõnest on võimalik internetivahendusel kuulata siit: https://ec.europa.eu/estonia/20170913_SOTEU_Juncker_et

President Juncker esitab oma visiooni sellest, kuidas kujundada ohutu, jõukas ning kaasav Euroopa. Kõne teemadeks on digitaalne ühtne turg, ELi varjupaigapoliitika reform, ELi eelarve pärast 2020. aastat, Euroopa Kaitsefond ning ELi tulevikudebati tulemused.

15.06.2017
Veebiplatvormid aitavad laiendada tarbijate valikuvõimalusi, aga praegused seadused tuleb ajakohastada digitaalajastule vastavaks, ütlevad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.
15.06.2017
Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse plaanidele kehtestada uued siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks vastavalt Pariisi kokkuleppele.
15.06.2017
Saadikute prioriteetideks juunis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise jaoks on rändeküsimused, Brexit ja kaitsepoliitika.
15.06.2017
Igal aastal nimetavad kaks ELi liikmesriiki Euroopa kultuuripealinna. Esmakordselt võivad meetmest teatud tingmustel osa võtta ka Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaliseks olevad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA/EMP) riigid.
15.06.2017
Saadikud andsid rohelise tule energiamärgistuse määrusele, millega muudetakse majapidamisseadmete energiaklasside skaalat, et lihtsustada tarbijatele neile sobiva energiaklassiga majapidamisseadmete valimist.
31.05.2017

Euroopa Komisjon rajas täna Euroopa solidaarsuskorpusele kindla aluse, esitades selle eelarvekava järgmiseks kolmeks aastaks ning ettepaneku asjakohase õigusliku aluse vastuvõtmiseks. Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse ajavahemikuks 2018–2020 Euroopa solidaarsuskorpusele 341,5 miljonit eurot, mis annab 2020. aasta lõpuni osalemisvõimaluse 100 000 noorele.

30.05.2017
Euroopa Parlamendi esimeeste konverents, mis koosneb EP presidendist ja poliitiliste fraktsioonide esindajatest, külastab täna ja homme Tallinna, et saada ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistustest ja prioriteetidest.
19.05.2017
ELi riigid peavad täitma oma kohustuse vastu võtta varjupaigataotlejad Kreekast ja Itaaliast, seades prioriteediks saatjata alaealised, ütles parlament neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.
19.05.2017
ELi kodanikud saavad peagi juurdepääsu koduriigis tellitud veebisisuteenustele ka teistes EL-i riikides reisides.
17.05.2017
Saadikud soovivad vähendada toidu raiskamist ELis poole võrra 2030. aastaks, kutsudes Euroopa Komisjoni üles eemaldama kehtivad piirangud toidu annetamisele ja tooma selgust siltide “parim enne” ja “kõlblik kuni” osas.
25.04.2017
Euroopa päeva tähistamine Hiiumaal toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga, Suuremõisa lossiga ja Lossibutiigiga. Päeva korraldaja on Europe Direct Hiiumaa ja Saaremaa teabekeskus.
06.04.2017
Euroopa Parlament kiitis neljapäeval heaks ELi Nõukogu ja EP vahel saavutatud kokkuleppe Ukraina kodanike viisanõudest vabastamise kohta ELi reisimisel.
06.04.2017
Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsub Euroopa Parlament Venemaa ametivõime üles vabastama opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi ja teised kinnipeetud meeleavaldajad.