Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/47  &gt; &gt;&gt;

 

15.04.2015

Brüssel, 15.04.2015

Euroopa Komisjon on saatnud Google’ile hoiatuse seoses hinnavõrdlusteenusega Google Shopping ning alustab eraldi ametlikku uurimismenetlust seoses mobiiltelefonide operatsioonisüsteemiga Android. Mõlema puhul on kahtlus, et Google kuritarvitab oma monopoolset seisundit turul ning rikub seeläbi Euroopa Liidu konkurentsieeskirju.

14.04.2015

Brüssel, 14.04.2015

Euroopa Komisjon ja Euroopa valitsusväliste muinsuskaitseorganisatsioonide katusorganisatsioon Europa Nostra tegid täna teatavaks Euroopa Liidu kõrgeima tunnustuse pälvijad muinsuskaitse vallas. 2015. aasta kultuuripärandi auhinna saajate hulgas on ka Eesti Vabaõhumuuseum, keda premeeriti maamajade taastamise ja hooldamise koolitusprogrammi eest.

09.04.2015

Brüssel, 9.04.2015

Siim Kallas on asunud täitma Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaalse dialoogi eest vastutava asepresidendi Valdis Dombrovskise erinõuniku kohuseid. Tema ülesandeks on nõustada asepresidenti strateegilistes ja poliitilistes küsimustes seoses Euroopa Majanduspiirkonna tulevikuga ning idapartnerlusest tulenevate majandussuhetega.

07.04.2015
Kevad lõpuks kätte jõudnud ja see on teadupoolest tegude aeg! Kutsume kõiki noori ja noortega tegelevaid inimesi osalema portaali My Europe Tomorrow mõttetalgutel! Portaalis on avatud diskussioon noorte tööhõive teemal ning ootame sinna lisaks ka just SINU arvamust.
25.03.2015

Brüssel, 25.03.2015

Euroopa Komisjon pidas täna esimese arutelu mais esitatava digitaalse ühtse turu strateegia üle ning määras kindlaks peamised valdkonnad, millega komisjon hakkab tegelema, et jõuda nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele kasulike tulemusteni. Prioriteetideks on parandada tarbijate ja ettevõtjate juurdepääsu digitaalsetele kaupadele ja teenustele, kujundada digitaalsete võrkude ja teenuste jaoks soodne keskkond ning luua pikaajalise kasvupotentsiaaliga Euroopa digitaalmajandus ja -ühiskond.

10.03.2015
Pressiteade - 10.03.2015

Hoolimata teatud edusammudest mõnes valdkonnas, on palju tööd veel vaja teha palgalõhe vähendamiseks, naiste majandusliku sõltumatuse ning töö- ja eraelu tasakaalu parandamiseks. Samuti rasestumisvastaste vahendite ja abordi kättesaadavuse tagamiseks, rõhutavad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.
20.02.2015

Tallinn, 20.02.2015

Homsel rahvusvahelisel emakeelepäeval algavad eestikeelses Vikipeedias juba viiendat aastat järjest tõlketalgud. Talgute eesmärk on täiendada ja täiustada koolide ja ülikoolide õppetöös kasutatavat ning üldharivat materjali eestikeelses võrguentsüklopeedias ning väärtustada tarbetekstide tõlkijate tööd. Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni esindus Eestis välja pannud 1000-eurose reisitšeki sõiduks vabalt valitud sihtkohta.

13.02.2015

Brüssel, 13.02.2015

Euroopa Komisjon kiitis täna ametlikult heaks Eesti maaelu arengukava, mille alusel makstakse välja 993 miljonit eurot toetusi maapiirkondade elu edendamiseks (823 miljonit Euroopa Liidu eelarvest ja 169 miljonit Eesti riigi vahenditest). Arengukava keskmes on vee, mulla ja elurikkusega seotud keskkonnahoidlik põllumajandustegevus.

10.02.2015

Rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi pressiteade 
10.02.2015

Nädalajagu kestnud euroteo hääletusel valisid inimesed 365 võiduhäälega kõige olulisemaks ära tehtud eurotoetuse projektiks igasse maakonda jõudnud joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemi investeeringud, mida rahastati keskkonnaministeeriumi kaudu Euroopa Liidu ühtekuluvusfondist.

19.01.2015

Tallinn, 19.01.2015 

Täna kell 12 lõpetatakse Euroopa Liidu Majas pidulikult sõnavõistlus, millest võttis osa 850 inimest, kes kokku esitasid ligi 3000 sõnapakkumist. Võistluse üldvõitjaks valiti sõna „nuhvel“, mis tähistab nutitelefoni ja tahvelarvuti omadusi ühendavat seadet. Võistluse korraldas Euroopa Komisjoni Eesti esindus koostöös Eesti Keele Instituudi ja ajalehega Postimees.

14.01.2015

Pressiteade - 14.01.2015

Prantsusmaal äsja toimunud terrorirünnakute kontekstis on äärmiselt oluline kaitsta Euroopa väärtusi, lausus Läti peaminister Laimdota Straujuma kolmapäeval, 14. jaanuaril EP täiskogul, kui tutvustas oma riigi prioriteete ELi Nõukogu eesistujariigina. Osa saadikuid tervitas Straujuma lubadust keskenduda julgeoleku tagamise nimel broneeringuandmete edastamise õigusloomele, lisaks said tähelepanu investeeringute toetamine ja ühtse digituru rajamine.

14.01.2015

Tallinn, 14.01.2015

Neljapäeval, 15. jaanuaril kell 16.00 avatakse Euroopa Liidu Maja infokeskuses Peeter Langovitsi fotonäitus, mille pildid on tehtud Eesti Euroopa Liiduga liitumise päeval 1. mail 2004 ning täpselt kümme aastat hiljem, 1. mail 2014. Näituse korraldaja on Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

12.01.2015

Brüssel, 12.01.2015

Alanud Euroopa arenguaasta puhul avaldatud Eurobaromeetri uuringust selgub, et eestlased suhtuvad arenguabi andmisse teiste ELi liikmesriikide kodanikega võrreldes tunduvalt tõrksamalt. Kuigi 71% eestimaalastest leiab, et arengumaade inimeste aitamine on oluline, on siiski tegemist kõige madalama näitajaga 28 liikmesriigi hulgas ning see jääb tunduvalt alla ELi keskmise (85%).

17.12.2014

Pressiteade - 17.12.2014

Kolmapäeval vastuvõetud resolutsioonis "toetab Euroopa Parlament põhimõtteliselt Palestiina riikluse tunnustamist ja kahe riigi lahendust ning on kindlalt seisukohal, et see peaks toimuma koos rahukõneluste edenemisega, mida tuleks soodustada". Selleks, et toetada Lähis-Ida rahuprotsessi, otsustas parlament käivitada algatuse „Parlamendiliikmed rahu eest”, mille eesmärk on koondada eri erakondi esindavaid Euroopa, Iisraeli ja Palestiina parlamendiliikmeid.

17.12.2014
Pressiteade - 17.12.2014

Kolmapäeval kiitis parlament heaks 2015. aasta ELi eelarve eelnõu ja 2014. aasta täiendava eelarve. Eelarves nähakse ette 145.32 miljardit eurot kohustusi ja 141.21 miljardit eurot makseid ning €4.25 miljardit eurot lisavahendeid veel maksmata 2014. aasta arvete tasumiseks.
17.12.2014

Pressiteade - 17.12.2014

Parlamendi president Martin Schulz tegi kolmapäeval täiskogu saalis toimunud tseremoonial teatavaks 2014. aasta LUX filmiauhinna võitja. Võitjaks valiti Pawel Pawlikowski film „Ida“.

16.12.2014

Strasbourg, 16.12.2014

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu 2015. aasta tööprogrammi, mille alusel asuda lahendama Euroopa Liidu ees seisvaid suuri majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme ning paremini arvesse võtta kodanike arvamust, mille kohaselt peaks Euroopa Liit vähem sekkuma nende igapäevaellu ja olema avatum.

16.12.2014
Pressiteade - 16.12.2014 

Saadikud hääletasid teisipäeval, 16. detsembril senise Euroopa Ombudsmani Emily O’Reilly ametis jätkamise poolt. Iirimaalt pärit O’Reilly ametiaeg kestab nüüd kuni 2019. aastani, mil lõpeb ka EP praeguse koosseisu mandaat.
10.12.2014

Brüssel, 10.12.2014

Euroopa Komisjoni tänase otsuse kohaselt investeerib Euroopa Liit aastatel 2014–2020 Eesti majandusse rohkem kui 3,5 miljardit eurot. Koos Eesti omapoolse panusega on paketi kogusumma 4,9 miljardit eurot, millest esimene avansiline makse summas 33,2 miljonit makstakse välja juba sel aastal.

04.12.2014

Brüssel, 04.12. 2014

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks rakenduskava, mille alusel Eesti saab aastatel 2014–2020 kaheksa miljonit eurot uuest Euroopa abifondist enim puudust kannatavate inimeste jaoks. Eesti ise panustab 1,4 miljonit eurot ning raha kasutatakse toidu ja esmatarbevahendite hankimiseks kõige suuremas vaesuses elavatele inimestele.